Stoppar beställningar vid avtalsbrott

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingar är ingen nyhet för Inköp och upphandling i Göteborg. De nya bestämmelserna i LOU kom första juni 2017, men förvaltningen hade redan året innan påbörjat ett samarbete med Malmö och Stockholm kring frågan. Det arbetet har lett fram till att man idag har fastställda nivåer vad gäller lön, semester och arbetstid inom ibland annat bygg-, måleri- och elinstallationsbranscherna.

Enligt lagen ska de arbetsrättsliga villkoren ställas i tjänste- och entreprenadupphandlingar med högt värde och där man anser att det behövs.

– Vi gör alltid en behövlighetsbedömning innan en upphandling. Det innebär kortfattat att vi tittar på risker i olika branscher och om vi anser att risken är stor för social dumpning, så ställer vi kraven, säger Johan Davidsson, en av förvaltningens CSR-specialister.

Förvaltningen har ställt arbetsrättsliga villkor i flera ramavtalsområden med många leverantörer. Hittills har ingen leverantör motsatt sig villkoren. Det enda som egentligen fastslagits i rätten, är att det inte är tillåtet att ställa krav på att leverantörerna måste vara anslutna till ett kollektivavtal.

– Vi trodde från början att vi skulle få fler synpunkter och möjligen överprövningar emot oss, men det verkar som om ingen vill utmana villkoren. Om man som leverantör inte har dessa bitar på plats, är det såklart ingenting som man vill skylta med, säger Johan.

Den politiska nämnden, som sätter agendan för förvaltningens arbete, har ett tydligt mål – ”En modell ska tas fram hur Göteborgs stad så långt det är möjligt ska kunna ställa krav på arbetsvillkor motsvarande fullvärdiga svenska kollektivavtal.” Nämnden har också gjort ett förtydligande om att modellen ska tas fram ”i samverkan med andra upphandlande bolag och förvaltningar” och att det ska innefatta tjänster.

– Vi tittar nu på möjligheterna att kunna få med parametrar om tjänstepension och försäkringar i våra villkor, utöver de lagstadgade lön, semester och arbetstid. Det är även tydligt att politikerna vill att vi ska samverka med andra upphandlande enheter i staden och framför allt de som upphandlar entreprenader. Ett gemensamt synsätt och arbetssätt för hela staden är självklart viktigt.

Beställningsstopp i första hand

Precis som med andra krav och villkor i upphandlingar är uppföljningen viktig. Arbetet börjar ofta med att förvaltningen begär in dokumentation från de aktuella leverantörerna. Det kan till exempel handla om förteckningar över de personer som utfört arbetet inom ett utvalt uppdrag, scheman, tidrapporter, personalliggare, lönespecifikationer och avtal med underleverantörer. Dessa jämförs sedan med ramavtalets kollektivavtalsvillkor.

– Många är osäkra på vad den nya bestämmelsen om GDPR innebär och vill inte skicka in några handlingar. Vi har stöd i Dataskyddsförordningen att begära in dessa uppgifter. Men om leverantörerna ändå är osäkra har de möjlighet att exempelvis komma till oss och visa upp dokument på arbetstid.

Det händer ibland att leverantörer av olika anledningar inte skickar in sina dokument när förvaltningen begär in dem, trots att det är ett villkor i avtalet. Då skickas först en påminnelse och om det inte händer något sker ett tillfälligt beställningsstopp.

– Vi fryser avtalet under en månad eller tills de har lämnat in den efterfrågade dokumentationen. Jag tror det är ganska unikt för Göteborg Stad att använda sig av denna metod, säger Johan.

Förvaltningen har valt att inte häva avtal i första hand. Beroende på avtalsbrottets karaktär införs först tillfälligt beställningsstopp, ibland utnyttjas avtalens vitesklausuler och i sista hand beslutas det om hävning av avtal.

– När det handlar om arbetsrättsliga villkor vill vi ju helst att leverantörerna rättar till eventuella avvikelser så att arbetstagarna får de villkor de har rätt till. Om avtalet med en leverantör som missköter sig skulle hävas, tappar vi möjligheten att förbättra situationen.

 

FAKTA:

Social dumpning är ett begrepp som brukar användas när företag skär ner sina kostnader genom att olagligt och avsiktligt utnyttja arbetstagare. Det kan exempelvis handla om att inte erbjuda skäliga arbetsvillkor eller sociala skyddsnivåer. I en offentlig upphandling har företaget då möjlighet att offerera lägre priser för sina tjänster än sina konkurrenter.

Syftet med arbetsrättsliga villkor är att de personer som utför tjänster inom ett upphandlat kontrakt ska ha skäliga nivåer vad gäller lön, semester och arbetstid. På så vis motverkas social dumpning och därigenom snedvriden konkurrens.

 

 

 

 

 

Av |2018-11-13T11:36:30+00:00november 13th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Stoppar beställningar vid avtalsbrott