Nytt samarbetsavtal säkrar skolbyggen i Göteborg

Foto: Fanny Nylund, Lokalförvaltningen

När Göteborg växer behöver Lokalförvaltningen möta stadens långsiktiga behov av lokaler för kommunal service, inte minst det ökade behovet av skolplatser. En utmaning är den rådande högkonjunkturen inom byggsektorn, där konkurrensen om entreprenörer och erfarna byggprojektledare är stor.

– Vi behöver vara en attraktiv beställare som främjar sund konkurrens. Det krävs för att vi ska kunna möta stadens behov och utmaningar. Därför känns det riktigt bra att vi tack vare strategisk partnering kan effektivisera våra arbetssätt och locka både stora och små entreprenörer att lämna anbud, säger Charlotta Hansson Allefelt, chef för projektavdelningen på Lokalförvaltningen.

En del av Lokalförvaltningens nya inköpsstrategi har varit att använda upphandlingsformen strategisk partnering, där förvaltningen sluter avtal med en entreprenör om ett antal projekt i ett samlat paket.

– Det unika med den här upphandlingen är att vi inte har identifierat exakt vilka skolor som ska byggas i förväg. Däremot vet vi utifrån befolkningsstatistik att det kommer att finnas behov av fler skolplatser. Genom dessa nya samarbeten med Peab och Byggdialog säkrar vi våra framtida grundskolebyggen, säger Mats Andréason, chef för upphandlingsenheten på Lokalförvaltningen.

Det här är inte sista gången Lokalförvaltningen använder sig av upphandlingsformen. Redan nu förbereder man liknande upphandlingar av förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service.

 

Läs mer: Lokalförvaltningen i jätteupphandling om skolbyggen  

 

 

Av |2018-09-19T11:38:18+00:00september 19th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Nytt samarbetsavtal säkrar skolbyggen i Göteborg