Lokalförvaltningen i jätteupphandling om skolbyggen

När lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ska bygga fyra till åtta nya skolor, vill de göra det med hjälp av strategisk partnering. Det innebär att samma byggentreprenadföretag upphandlas för flera projekt. ”Vi bygger både fastigheter och relationer” säger Charlotta Hansson Allefelt som är chef för projektavdelningen.

Det är första gången som lokalförvaltningen i Göteborgs Stad använder sig av strategisk partnering vid upphandling av flera stora byggprojekt – totalt fyra till åtta skolor.

De två upphandlingarna gäller: 

  • två nya skolor på Hisingen och östra Göteborg – Glöstorpsskolan årskurs 4-9 och Blackevägen årskurs 7-9 – samt option på två ytterligare skolor som ska byggas men där planeringen inte kommit så långt ännu, samt:
  • Skytteskolan årskurs F-9 och Vättnedalsskolan F-6 i västra Göteborg. Upphandlingen gäller även option på två ytterligare skolbyggen som inte kommit så långt i planeringen ännu.

Vinster med strategisk partnering

Anledningen till att lokalförvaltningen vill testa strategisk partnering, är att på ett klokt sätt använda investerade skattemedel och maximera nyttan.

Vi vill arbeta med entreprenören som en medpart och tillsammans utveckla både medarbetarna, organisationerna och byggbranschen långsiktigt. Det gör vi genom att bygga såväl fastigheter som relationer och kan återinföra erfarenheter från byggprojekten som ingår i partnerskapet eller likvärdiga projekt, menar Charlotta Hansson Allefelt.

Säkra resurser i högkonjunktur

Byggbranschen har bråda dagar med många stora byggprojekt, inte minst i Göteborgsregionen. Genom att säkerställa leverantörer till flera byggprojekt, kan lokalförvaltningen säkra sig att resurser finns inför kommande investeringsprojekt.

Andra fördelar med strategisk partnering, är bland annat:

  • Entreprenörer och leverantörer får god förståelse för lokalförvaltningens krav och behov.
  • Lokalförvaltningens upphandlingskostnader blir lägre och tiden för upphandling och annonsering kortas.
  • Parterna kan hitta ett arbetstempo för att matcha vad som är ekonomiskt möjligt och på så sätt harmoniera varandras resurser.
  • Lokalförvaltningens egna projektledare driver flera projekt samtidigt och kan ägna sig åt riskanalys och kommunikation istället för byggadministration och upphandlingar.
  • Företag som av olika skäl inte själva kan konkurrera på en specifik marknad eller är för små för en stor upphandling, får större möjlighet i samarbete med andra. Detta kan gälla små och medelstora företag som kan samarbeta vertikalt eller horisontellt med andra företag.

Upphandlingen har även annonserats i EU på grund av dess omfattning.

Av |2018-09-14T09:28:01+00:00mars 7th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Lokalförvaltningen i jätteupphandling om skolbyggen