Leverantörsmätningar först ut i Göteborgs stads nya ”Inköpsresa”

Annelie Gärdmark
Foto: Göteborgs Stad, Inköp och upphandling

Nu startar förvaltningen Inköp och upphandling i Göteborg ”Inköpsresan” – en seminarieserie där inbjudna gäster diskuterar aktuella inköps- och upphandlingsfrågor. Serien sänds som podd och film.

I det första avsnittet, som lanseras i mitten av november, står leverantörsmätningar i fokus. Bland annat kommer syfte, lärdomar samt för- och nackdelar med leverantörsmätningar att diskuteras. Gäster är Åsa Rönnbäck, nuvarande forskningschef på SIQ och Lina Haglund, förbundsdirektör på Inköp Gävleborg. Från Inköp och upphandling kommer Annelie Gärdmark, chef för Verksamhetsutveckling och förvaltningsdirektör Henrik Karlsson att delta.

Vill veta vad leverantörerna tycker

Förvaltningen påbörjade arbetet med att införa leverantörsmätningar i början av året och nu har en första mätning genomförts. Annelie Gärdmark ser att resultaten kan ge en möjlighet för Göteborgs Stad att förbättra relationen mellan kommunen och företagarna.

– Genom att få reda på vad leverantörerna tycker om våra upphandlingar får vi ett underlag för hur vi kan utveckla oss, säger hon.

Metodiken bakom undersökningen är Löpande insikt, som är en rikstäckande servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Där mäts service gentemot företagare utifrån olika perspektiv inom områdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Upphandling är inte idag ett område som mäts, men förvaltningen har sett en vinning i att använda samma metodik i sin mätning. Detta för att gemensamt med stadens verksamheter diskutera insatser som kan förbättra företagsklimatet i staden.

– Genom att få reda på hur företagarna uppfattar våra upphandlingar så får vi underlag i hur vi kan utveckla våra upphandlingar. På sikt kommer det leda till bättre affärer för alla parter, säger Annelie.

 

 

 

Av |2018-10-30T15:08:29+00:00oktober 30th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Leverantörsmätningar först ut i Göteborgs stads nya ”Inköpsresa”