”Idrotten har lärt mig prestera”

Fredrik Rogö, upphandlingsjurist
Foto: Inköp och upphandling, Göteborgs stad

Elva gånger har Göteborgs stads ramavtalsupphandlingar blivit överprövade hittills i år. Inte en enda har man förlorat. Det är en klar förändring från förra året, då man hanterade totalt 64 överprövningsmål under hela året. Vinstsiffran låg då på 78 procent.

En av de som ser till att vinna överprövningarna och hålla höga vinstsiffror är Fredrik Rogö, upphandlingsjurist på förvaltningen Inköp och upphandling sedan sju år tillbaka. Med en bakgrund som notarie och därefter föredragande i förvaltningsrätten under sex år, känner han väl till hur domstolen arbetar. Innan juristutbildningen, under 90-talet, arbetade han dessutom som säljare av sportartiklar till kommuner. Det innebar att han var med och lämnade anbud i offentliga upphandlingar.

– Mina erfarenheter från både anbuds-, domstols- och köparsidan gör att jag har en ganska bra bild av offentlig upphandling. Det är självklart en fördel nu i överprövningsprocesser, när jag jobbar för stadens räkning, säger han.

Att han dessutom gillar att driva själva överprövningsprocesserna och att argumentera för sin sak, är en stor fördel. En annan är viljan att vinna, vilket han har med sig från tiden som tio-kampare i friidrott. Men även om Fredrik har lagt tävlingsskorna på hyllan, så tar träning fortfarande mycket tid. Förutom mountainbike, kajakpaddling och löpning för egen del, lägger han också ner mycket tid på att träna ungdomar i IFK Göteborgs friidrottsklubb.

– Idrottsbakgrunden har definitivt påverkat mig som jurist, jag har lärt mig att prioritera och prestera när det väl gäller. Men jag tror att jurister överlag är tävlingsinriktade.

Ser fram emot överprövningsprocesserna

Att arbeta som upphandlingsjurist på Inköp och upphandling innebär att man gör ungefär samma saker som en advokat, menar Fredrik. Den stora skillnaden är att man bara har en och samma klient. Dessvärre kan han aldrig styra överprövningarna – vissa tider är det många, andra tider få eller inga. Så förutom överprövningsprocesser handlar mycket av Fredriks arbete om planering; delta och vara rådgivare i olika avtalsgrupper, uppföljningar av avtal, stötta andra verksamheter inom staden, uppdatera och hålla utbildningar för upphandlare och beställare. Ungefär samma saker Fredrik arbetade med under dåvarande Upphandlingsbolagets tid, innan verksamheten gjordes om till en förvaltning.

– Då var jag bolagsjurist och sekreterare i styrelsen. Nu har vi ett nämndarbete med en nämndsekreterare. För mig har det blivit påtagligt att jobba mer renodlat med upphandlingsjuridik.

Arbetet framåt på förvaltningen handlar mycket om de nya upphandlingsreglerna; dynamiskt inköpssystem och reserverad upphandling bland annat. Dessutom håller man på att utforma fördelningsnycklar och anpassa avropssituationerna för beställarna, så att de blir mer behovsstyrda. Det är en stor utmaning, eftersom det berör många människor och behoven kan se så olika ut i olika delar av verksamheten.

Under hösten kommer även en ny upphandlingsjurist att anställas på Inköp och upphandling. Det ser Fredrik fram emot, då han inte hinner med att stötta alla verksamheter som behöver hjälp i upphandlingsärenden.

– Och jag ser också fram emot överprövningsprocesserna, gärna med bra prejudikatfrågor, säger Fredrik.

 

 

Av |2018-08-22T08:36:12+00:00augusti 20th, 2018|Kommentarer inaktiverade för ”Idrotten har lärt mig prestera”