Helhetstänk viktigt för upphandlingschefen i Kungälv

Erik Lindskog
Foto: Kungälv kommun

Den 1 mars 2017 omorganiserades förvaltningen i Kungälv och gick från sju till tre sektorer. Erik Lindskog, som då var kanslichef, fick även upphandling på sitt bord och placerades organisatoriskt i kommundirektörens stab, med ansvar för ett eget kansli. Där ingår både nämndsekreterare, registratorer, arkivarier, överförmyndare, kommunjurist och upphandlare. Ett gäng på cirka 20 personer, varav fem stycken är upphandlare.

– I min roll är det enklare att vara ett stöd för kommundirektören. Vi har en direkt kommunikation och kan fatta beslut snabbt, säger han.

Under rundvandringen i det öppna kontorslandskapet berättar Erik att alla anställda har ett skåp där de förvarar sina datorer. Sedan några år tillbaka är stadshuset i Kungälv ett aktivitetsbaserat kontor. Tanken är att skapa rotation på arbetsplatserna, för att främja kommunikationen och utbytet mellan de anställda. Vissa zoner är tysta, medan andra tillåter mer aktivitet. En utmaning är självklart att alla medarbetare inte är lika flexibla, vissa vill gärna ”boa in sig”. Men för upphandlarna är det främst positivt, menar Erik.

– Nu har de mycket lättare att kommunicera direkt med de personer i verksamheten som berörs i en upphandling. Det är bara att gå och sätta sig bredvid dem.

Samarbetar med närliggande kommuner

Kungälvs kommun har en hel del upphandlingssamarbeten, dels med Göteborgs stad, men framför allt med de närbelägna kommunerna i södra Bohuslän. Tillsammans med STO-kommunerna, Stenungssund, Tjörn och Orust, genomförs bland annat fordonsupphandlingar. Det kommunala bolaget SOLTAK är ett annat exempel. Från början ingick kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv och en idé om att upphandlingarna skulle administreras från bolaget. Idag sköter SOLTAK bland annat IT-drift och löneadministration, men alla sex kommuner är inte längre med i samarbetet.

– Vi samarbetar så mycket det går, men självklart är det en avvägning hela tiden. Innan en upphandling gör vi alltid en analys tillsammans med vår egen verksamhet och tittar på kostnaden. Upphandlingen ska ju inte vara större än behovet, säger Erik.

Vill se helheten

Att upphandling hamnade på Eriks bord efter omorganisationen, var ingenting han var främmande för. Jurist ville han bli tidigt, eftersom ”det verkade finnas roliga jobb efter utbildningen”. Åklagarrollen hägrade i första hand och framför allt brottsmålsprocesser. Men under utbildningen och under sin tid på dåvarande länsrätten i Växjö, kom han på andra tankar.

– Domstolsarbetet var lärorikt men jag drivs av att hjälpa andra och i en domstol är opartiskheten ofta det viktigaste. Det blev lite för torrt.

Så efter tre år i Växjö bar flyttlasset tillbaka hem till Göteborg och en tjänst som biträdande jurist och senare advokat på Gärde Wesslau advokatbyrå (numera Front advokater). Där var det affärsjuridik som stod på agendan, med offentlig upphandling som ett växande område. Många av byråns klienter var offentliga myndigheter och Erik bestämde sig då för att rikta in sig på området. Det blev nästan fyra år på byrån.

– Konsultrollen var rolig men en nackdel var att jag sällan kunde stötta en klient hela vägen. Det är roligt att arbeta förebyggande och att vara med under en hel process, inte bara vid exempelvis en överprövning, säger han.

Flyttat hem till Kungälv

Erik bestämde sig för att byta tillbaka till en offentlig anställning, den här gången som stadsjurist på Göteborgs stad. Där ägnade han sig främst åt att stötta stadens fackförvaltningar, bolag och stadsdelsförvaltningar i offentliga upphandlingar. Under sina fem år på stadsledningskontoret började Erik även engagera sig fackligt. På det sättet kom han i kontakt med arbetsrätten och insåg att personalfrågor var viktiga för en organisation.

– Det är alltid roligt att vinna processer, men ännu roligare med personalfrågor. Något jag verkligen ville arbeta med.

När så kanslichefsjobbet dök upp visste han att det skulle passa honom. Att det dessutom fanns i Kungälv, hans hemkommun där han också vuxit upp, gjorde inte saken sämre. Idag arbetar inte Erik operativt med upphandlingar, det är de fem upphandlarna som genomför dessa, men de får givetvis stöttning vid behov.

– Det är kanske en nackdel att ha ansvar för fler områden än bara upphandling, att jag kan uppfattas som en splittrad chef. Men vår organisation bygger på förtroende för medarbetarna och delegerat beslutsfattande. Varje medarbetare har ett ansvar att själva göra kloka avvägningar. Jag tror att många trivs med det.

 

 

 

Av |2018-10-11T09:42:11+00:00oktober 11th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Helhetstänk viktigt för upphandlingschefen i Kungälv