Helhetssyn på inköp driver Higab framåt

Mustafa Ugras Sarioglu
Foto: Higab

Fastighetsbolaget Higab äger och förvaltar många av de hus som är karakteristiska för Göteborg; Feskekörka, Gamla Ullevi, Stora Teatern och Konserthuset. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader, varav 31 av dessa är byggnadsminnen. Bolaget omsätter 735 miljoner kronor per år och har cirka 80 anställda. En av dessa är Mustafa Ugras Sarioglu, som är inköpssamordnare och ansvarig för att utveckla bolagets inköpsprocess.

– Mitt uppdrag handlar bland annat om att ta fram processer som gör det enklare för verksamheten att göra rätt, förklarar han.

De mallar, dokument och verktyg som nu tas fram, ska också kunna användas av Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler, Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB, som alla ingår i Lokalkoncernen.

– Vi har precis påbörjat utvecklingen av en koncerngemensam helhetssyn på inköp och upphandling inom Lokalkoncernen. Alla ska arbeta på samma sätt, berättar Mustafa.

Långsiktiga lösningar

Byggbranschen är het i Västsverige och många offentliga aktörer slåss om samma leverantörer. Higab driver cirka 150 projekt och en stor utmaning är därför att vara så attraktiv som möjligt, så att leverantörerna väljer att lämna anbud hos bolaget.

– Stadens ramavtal passar dessvärre inte alltid våra behov. Vi har så pass unika byggnader och därför också unika krav på våra leverantörer.

Tillsammans med ansvariga chefer på Higab har Mustafa arbetat fram ett eget ramavtal för alla projekt som ligger över 4,5 miljoner kronor. Man använder sig av så kallad partnering för att utveckla långsiktiga relationer med leverantörer.

– Vi måste hitta långsiktiga lösningar. Det är inte bara vi som behöver planera för inköpen, vi måste också underlätta resursplaneringen för leverantörerna. Det tjänar vi alla på, säger han.

Förstår båda sidor

Mustafa har arbetat på Higab i drygt två år, men vare sig byggbranschen eller offentlig upphandling är något nytt för honom. Som KTH-utbildad byggnadsingenjör och anställningar som entreprenadingenjör och projektledare på både Skanska och ÅF Infrastructure, känner han väl till byggbranschen. Offentlig upphandling har han arbetat med i både Växjö och Karlskrona. Innan Higab arbetade han dessutom i Borås som entreprenadupphandlare under nästan fyra år. Där genomförde han flera stora ramavtalsupphandlingar.

– Jag har stor nytta av att ha arbetat på båda sidor och förstår hur båda parter tänker. Det är en stor fördel för både leverantörer och de kommunala invånarna.

Den största skillnaden mellan privat och offentlig sektor handlar förstås om arbetssättet, menar Mustafa. Som offentlig inköpare eller upphandlare står du inför mycket större utmaningar, det är många intressen att ta hänsyn till.  Du måste hålla dig till regelverket och det krävs att du har tänkt klart, innan en upphandling annonseras. På den privata sidan kan parterna diskutera sig fram till både projektupplägg och pris.

– Om du är bra på att planera och har ordning och reda, har du stora möjligheter att lyckas göra bra inköp och upphandlingar. Det kommer behövas i framtiden, säger Mustafa.

Av |2018-10-17T08:37:43+00:00oktober 17th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Helhetssyn på inköp driver Higab framåt