Han ska utveckla upphandlingen i Göteborg

Anders Kvist, upphandlingschef
Foto: Inköp och upphandling, Göteborgs stad

– Jag brinner för det här jobbet! Det händer alltid någonting, är dynamiskt och har många härliga utmaningar.

Det säger Anders Kvist, upphandlingschef på Förvaltningen Inköp och upphandling i Göteborg sen ungefär ett halvår tillbaka. Han tycker själv att han har kommit in bra på den nya arbetsplatsen, där hans huvudsakliga roll handlar om att leda och utveckla upphandlingsverksamheten. Förvaltningen har precis omorganiserats, och till sitt förfogande har Anders tre enheter som arbetar operativt med upphandlingarna och en enhet som hanterar juridik och avtalsuppföljning.

Nu fokuserar Anders mycket på att stabilisera den verksamhet som finns, utveckla arbetsmetoderna och låta personalen växa.

– Vi måste få ännu bättre kundkännedom och utveckla sättet vi gör upphandlingar på. Samtidigt är det viktigt att behålla personal och öka vår samlade kompetens, säger han.

Det har anställts en del nya personer på förvaltningen, sedan man övergick från bolag till förvaltning i januari 2017.  Politikerinflytandet har ökat och förvaltningen ska fungera som en strategisk resurs för stadens inköp. Ny satsning är därför en inköpsanalysfunktion som ska effektivisera hela inköpsstyrningen och spara både tid och pengar.

– Resurseffektivitet är viktigt! För att lyckas måste vi framförallt möta våra kunder och leverantörer bättre.

Hur kan förvaltningens kunder, det vill säga övriga förvaltningar och bolag i staden, göra bättre affärer på ramavtalen? är en aktuell fråga för Anders. Dessutom ska det vara enkelt att beställa, men också enkelt att skriva anbud och hitta nya lösningar. Tydlighet och kommunikation är därför något Anders tycker är viktigt.

– I en upphandling handlar det t.ex. om att vara tydlig med kravställningen, göra precis som det står i förfrågningsunderlaget men också beskriva i tilldelningsbeslutet att man gjort det man sagt att man skulle göra. Att vara tydlig med vem som vunnit och varför är a och o. Men vi måste också vara tydliga internt så våra kunder ser att våra avtal är attraktiva och faktiskt vill använda dem.

Lärt sig förhandla

Offentlig upphandling var inget självklart val från början. Efter juristutbildningen i Göteborg, där Anders bland annat läste fördjupade studier i bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt, jobbade han på Hyresgästföreningen. Först som jurist och arbete med hyresrätt, skadeståndsrätt och fastighetsrättsliga frågor i drygt fyra år. Därefter som förhandlare i drygt tre år, där det handlade om att dels förhandla men också om att arbeta med bostadspolitisk påverkan.

– Jag förhandlade mot kommunala bolag och på det sättet fick jag en bra inblick i de kommunala intressena, säger Anders.

Under tiden på Hyresgästföreningen utvecklade Anders sin förhandlingsteknik. Tillsammans med en kollega skapade han bland annat kalkylmodeller som han sedan använde i förhandlingarna.

– Vi skapade simuleringar som gjorde att vi kunde jämföra olika utfall direkt vid förhandlingsbordet och visa på effekterna för hyresvärdens företrädare. Motparten var inte van vid den strukturerade och faktaunderbyggda argumentationen i förhandlingssituationen, där den gamla ombudsmannen istället kunde ha slagit näven i bordet och bara blockera vidare diskussion. Vilket ibland kunde vara effektivt, skrattar Anders.

Efter Hyresgästföreningen gick Anders vidare till Västra Götalandsregionen och en tjänst som projektledare och ansvarig för regionala upphandlingsprojekt. På VGR stannade han i knappt fyra år och höll bland annat i den stora IT-konsultupphandlingen 2011, där man använde sig av en ny modell för att undvika nollanbud. Nytt var också möjligheten att avropa en timbank som skulle säkerställa leveranserna av konsulterna. En annan nyhet var möjligheten för VGR att säga upp avtalet, om leverantörerna inte svarade alls på avropen i förnyade konkurrensutsättningar.

Innan upphandlingschefsjobbet i Göteborg arbetade Anders på Uddevalla kommun. Först en kort period som upphandlare med uppdrag att utveckla upphandlingsverksamheten och därefter som upphandlingschef, med ansvar för upphandling, inköpsprocessen och e-handel samt fakturaflödet. Tillsammans med ekonomer arbetade Anders bland annat fram en ”effekthemtagningsmodell” som synliggjorde kostnader och besparingar i en upphandling. På det sättet kunde de se hur effektivt det var med en upphandling.

– Det är viktigt att visa resultatet av upphandlingar. Jag hoppas att jag även kan smitta av mig dessa tankar här i Göteborg, säger han.

 

 

 

Av |2018-09-27T17:53:25+00:00augusti 31st, 2018|Kommentarer inaktiverade för Han ska utveckla upphandlingen i Göteborg