Forskare ger UHRF-nätverket nytt perspektiv

David Jivegård
Foto: Eva Wenström

David Jivegård – så heter den nya ledamoten i Upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg sedan juni i år. Jurist har han varit sedan 2015, arbetade först på Mannheimer Swartling, därefter som notarie på förvaltningsrätten i några månader innan han hamnade där han är idag – som doktorand i rättsvetenskap på Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg.

På Handelshögskolan undervisar David framför allt inom ämnena allmän rättslära, rättsfilosofi och rättsteori. Han menar att jurister bör bli mer problemorienterade. Istället för att leta efter det rättsliga svaret i rättskällor, bör jurister också sträva efter att skapa rättsliga svar som löser de samhällsproblem som de behandlar.

– Jag tycker att vi jurister behöver bli bättre på att förstå den verklighet som våra rättsliga fält befinner sig i. Detta är ett av skälen till att jag vill förstå offentlig upphandling bättre. Men också ett skäl till att jag tycker att exempelvis domare behöver mer kunskap i frågor om identitet, gemenskap, sammanhang, kultur o.s.v, säger han.

Handelshögskolan kommer därför starta en ny kurs som fokuserar på frågor och lösningar som är relaterade till bostad, boende, bostadsmarknad o.s.v. Kursen ska varvas med undervisning och praktik, där studenterna ska jobba i Göteborgs stad för att hitta kreativa lösningar som utmanar juridiken.

– En viktig kurs där vi testar den nu gällande rätten. Som lärare vet vi inte idag vilka problem studenterna kommer att träffa på.

Nytt perspektiv i föreningen

David kliver in i Upphandlingsrättsliga föreningen med en genuin nyfikenhet, enligt honom själv. Han hoppas kunna tillföra andra perspektiv som handlar dels om kunskapsteoretiska frågor om hur vi kan diskutera steg framåt i en ständigt föränderlig värld. Men också om frågor om gemenskap, identitet och sammanhang och om hur offentlig upphandling kan förhålla sig till detta.

– Var går exempelvis gränsen mellan protektionism och eventuella legitima önskemål om gemenskap, kontinuitet och ett upphandlingsinstrument som finns till för människan? undrar han.

Forskarperspektivet har traditionellt sett inte dominerat vare sig inom föreningen eller inom offentlig upphandling överhuvud taget. Nu kan han bidra med det, menar han, samtidigt som han gärna vill få mer insikter och input från de andra medlemmarna.

– Det känns riktigt roligt med Upphandlingsrättsliga föreningen. Jag gillar att kasta mig in i olika fält och ser fram emot de kommande två åren i föreningen.

 

Davids avhandlingsprojekt har arbetsnamnet ”Rätten och den andra staden: Subjektivitet inom och utom rätten” och handlar bland annat om etnicitet, exkludering, segregation och kulturkrockar i ett rättsteoretiskt perspektiv.

Examensarbetet från juristlinjen, hösten 2014, heter ”Att förstå är att se – när hissen inte går hela vägen upp! Preklusionen i högre rätt och dess förhållande till rättslig utveckling”.

 

LÄS MER: 

Säkerhetsskyddad upphandling i fokus vid UHRF-möte  

Meriterade HFD-jurister gästade Göteborg

 

 

Av |2018-09-07T10:01:42+00:00september 7th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Forskare ger UHRF-nätverket nytt perspektiv