Effektivare med Väst Upp-samarbete

Väst Upp är ett upphandlingssamarbete som pågått under flera år mellan åtta kommuner. Förutom Trestadsorterna Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla ingår även Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Tillsammans har de en befolkningsmängd på drygt 210 000 invånare.

Väst Upp fungerar som en inköpscentral och ska effektivisera kommunernas upphandlingsarbete inom de avtalsområden som bedöms vara lämpliga. När exempelvis Vänersborg skrivit avtal med en leverantör inom ramen för Väst Upp, har övriga kommuner och deras bolag rätt att avropa på avtalet till samma villkor som Vänersborg.

– Det här samarbetet är bra för oss som arbetar i mindre kommuner. Det skulle vara omöjligt att genomföra på egen hand, och det blir effektivare på det här sättet, säger Lars Nellbro, upphandlingschef i Vänersborgs kommun.

Väst Upp är inte det första samarbetet mellan de västsvenska kommunerna. TUVSAM hette föregångaren, som började med ett upphandlingssamarbete mellan kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.  Under en period drog sig Uddevalla ur, men är nu tillbaka i samarbetet.

Sparar skattepengar

Det är viktigt att formalisera samarbetet och använda samma system och styrdokument, menar Lars. Därför träffas kommunernas respektive upphandlingschefer med jämna mellanrum och utvecklar processen tillsammans. Främst handlar det om de gemensamma ramavtalen, men de diskuterar även kompetensfrågor och arrangerar egna utbildningar.

Initiativet till upphandlingssamarbetet kommer från början från upphandlarhåll. Men politikerna i respektive kommun är ganska överens om att samarbetet i den gemensamma inköpscentralen är bra, enligt Lars.

– Det är svårt att rekrytera upphandlare med erfarenhet och upphandlingskompetens, så om man har möjlighet att samarbeta nyttjar man resurserna på ett effektivt sätt.

Lars egen kommun, Vänersborg, köper varor och tjänster för ungefär 1,3 miljarder varje år. Den centrala upphandlingsfunktion är placerad på ekonomikontoret, och där arbetar idag fyra personer som genomför mellan 40 och 50 upphandlingar per år.  Flera av dem genomförs tillsammans med närliggande kommuner, särskilt Trollhättan stad.

– Varför ska vi administrera samma upphandlingar på två håll? Trollhättan ligger endast drygt en mil härifrån. Det blir bara kostsamt, på det här sättet sparar vi skattepengar och kan få bättre kvalitet.

Av |2018-05-29T10:53:31+00:00mars 22nd, 2018|Kommentarer inaktiverade för Effektivare med Väst Upp-samarbete