Almedalens viktigaste upphandlingsfrågor

Eva Ternegren (MP), Foto: Magnus Gothander

”Hållbarhet” är det mest vanliga upphandlingsordet. Det menade Eva Ternegren (MP) ordförande i Inköps- och upphandlingsnämnden i Göteborgs stad, när hon summerade de viktigaste ”snackisarna” i Almedalsveckan 2018. Tillsammans med några andra hade hon i uppgift att ”spana runt” i Visby och fånga upp vad som sas om offentlig upphandling.

Ett annat nyckelord Eva hade fångat upp var ”dialog”, som efterfrågades från både företagssidan och upphandlarsidan. Speciellt dialog i ett tidigt skede, innan en upphandling.

Emma Breheim, ordförande i Sveriges offentliga inköpare, höll med Eva om att dialog är en viktig fråga, som SOI också lyft under en tid. Det har skett en förflyttning under flera år, från juridiken och mer mot affärerna, menade Emma. Däremot ansåg hon att den offentliga upphandlingen behöver få med politikerna mer.

 

 

Av |2018-08-20T10:10:23+00:00juli 6th, 2018|Kommentarer inaktiverade för Almedalens viktigaste upphandlingsfrågor