”Alla borde jobba med frågan”

Siman Jasim är drivande i frågan.

I hälften av alla tjänsteupphandlingar ska social hänsyn vara ett prioriterat kriterium. Det har politikerna i Göteborgs stad beslutat. Förra året kunde Higab, ett av stadens kommunala bolag, bidra till att sju rekryteringar genomfördes till olika byggprojekt i staden. I år räknar man med att nå samma siffra och flera är på gång.

– Vi har arbetat seriöst med den här frågan under flera år. Det känns otroligt roligt att det ger resultat, säger Mustafa Ugras Sarioglu, inköpssamordnare på Higab.

Göteborgs stad genomförde ett pilotprojekt för social hänsyn mellan 2013 och 2015, där Higab satt med i både styrgrupp och arbetsgrupp. Projektet har sedan permanentats och lagt grund för en modell som ska skapa anställningsmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar främst om ungdomar, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.

– En utmaning för oss är de unika byggnaderna vi förvaltar. Vi ställer höga krav på våra leverantörer när vi ska göra åtgärder på våra byggnader, särskilt våra byggnadsminnen. Eftersom Boverket ställer krav på byggnadsminnen, så måste vi ställa samma krav på leverantörerna. Ibland går det inte ihop med sysselsättningskrav i samma upphandling, säger Siman Jasim, projektchef och en av de drivande i frågan på Higab.

Innan varje upphandling går man därför igenom förutsättningarna och möjligheterna att ställa sociala krav. Dialog förs bland annat med ansvariga på förvaltningen Inköp och upphandling och man arbetar efter de mallar som staden har tagit fram.

– Finns det en möjlighet, så ställer vi sociala krav, säger Mustafa.

En stor utmaning handlar om att hitta rätt leverantörer. Därför är det också viktigt att kunna beskriva behovet på rätt sätt, för att kunna få en bra ”matchning”. Idag är det känt hos många av de större leverantörerna att Higab arbetar med frågan. Många är positivt inställda och menar att det till och med kan vara varumärkesstärkande, menar Mustafa.

– Det är ren samhällsnytta. Vi måste tänka långsiktigt och ta samhällsansvar. Det är positivt för staden, alla borde jobba med frågan, säger Jasim.

Fakta Higab:

Göteborgs stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Inom den koncernen är bolagen indelade i sju olika kluster efter verksamhetsområde. Higab AB är moderbolag inom Lokalkoncernen, där även Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler, Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB ingår.

På Higab arbetar cirka 80 personer och kärnverksamheten är fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget finansieras helt av hyresintäkter och fastighetsbeståndet består av cirka 300 byggnader.

Läs mer: Helhetssyn på inköp driver Higab framåt 

Av |2018-10-26T09:07:35+00:00oktober 26th, 2018|Kommentarer inaktiverade för ”Alla borde jobba med frågan”